علمی و فرهنگی

مقدمه

 

«و لقد کرمنا بنی آدم...»[3]

ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.

انسان موجودی گرامی داشته شده است زیرا خداوند تبارک و تعالی در خلقت او چنین اراده کرده  و با توجه به آیات قرآن روح الهی منشاءکرامت انسان به شمار می رود.:

«فاذا سوَّیتُهُ و نَفَختُ فیه من روحی فقعو اله ساجدین»[4]

« پس آنگاه که آنرا به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود بر او بدمیدم بر او سجده در افتید».

از این رو انسان به لحاظ داشتن این گوهر الهی « واجب التکریم » است و در وهله نخست ، خالق هستی خود ، به اکرام او پرداخته است و همگان نیز موظف به تکریم او شده اند.

پیامبر گرامی فرموده است:«کسی که برادر خود را گرامی دارد،در حقیقت خدا را گرامی داشته است«[5]

حضرت علی (ع) می فرماید:« بنده دیگری مباش ، که خدا تو را آزاد آفریده است.» از این رو هر انسانی مکلف است مایه های کرامت خود را پاس بدارد تا بتواند مورد تکریم خدا و بندگان باقی بماند.و هم خود را به سر منزل مقصود خلقت یعنی خلیفه الهی برساند. برای این منظور لازم است هر انسانی در دو جهت به تلاش و مجاهده بپردازد:

1-     با دوری از لئامت ها و ذلالت ها ، روح خود را از گزند هر نوع پرستش مصون داشته خویشتن را از آلوده شدن به آفت های ضد کرامت مبرا سازد.

2-     با پرداختن به فضائل و رفتار های مطلوب و ایجاد فرصت های مناسب برای یادگیری آداب و مهارت های زندگی مناسب با ارزشها ی دینی دامنه ی کرامت خود را توسعه داده و آن را به همه ی روابط و رفتار های خود گسترش دهد.

بنابر این ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دست اندرکاران این فراخوان که فرصتی را فراهم نمودند تا در خصوص این طرح مجریان و علاقه مندان پیشنهادات و نقطه نظران خود را در قالب مقاله ارسال نمایند. اجرای طرح کرامت، نه به عنوان فوق برنامه و اختیاری بلکه به عنوان یک برنامه درسی و اجباری ضروری است زیرا تمام واحد کار های ارائه شده در این برنامه جزء ضروریات زندگی آدمها محسوب شده ودر رشد و تعالی زندگی آنها نقش بسیار مهمی دارد.آموزش مهارت های زندگی اسلامی که در قالب طرح کرامت اجرا می گردد برای دانش آموزان دوره ابتدایی لازم وضروری می باشد.

در این مقاله که با هدف «بررسی ارتباط بین اجرای واحد کار های برنامه با تعمیق یادگیری دانش آموزان و مهارت های زندگی اسلامی »تدوین شده  در راستای محور چهارم فراخوان با توجه به تجربه دو ساله اینجانب در اجرای این طرح به ضرورت اجرای آن تاکید دارد.

اهمیت و ضرورت اجرای طرح:

کرامت و ارزش های والای انسانی به خاطر فطری بودن ، در همه ی ادیان و مذاهب دارای اهمیت به سزایی است .نظام جمهوری اسلامی که حاکمیت و تعلیم و تربیت خود را مبتنی بر آموزه های وحیانی قرار داده ، کرامت انسانی را مبنای تعلیمات خود قرار داده و در «اصل دوم قانون اساسی »[6]آورده است.

واحد کار های ارائه شده در طرح جزء ضروریات دین اسلام بوده و اجرای آن ها برای هر مسلمانی در زندگی و پرورش فضائل اخلاقی در جامعه لازم و ضروری است .مثل راستگویی ، پرهیز از تهمت ، غیبت و تلاش ، امید ، پشتکار و  ...

 برنامه طرح کرامت نه به عنوان یک برنامه مکمل و فوق برنامه بلکه باید در داخل برنامه درسی دیده شود و اجرای آن برای معلمان لازم و ضروری باشد.

تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

کرامت:کرامت در کتب و منابع اسلامی به سخاوت ، شرافت ، کثیر الخبر ، جواد ، بسیار بخشنده ، نعمت دهنده ، عزیز ، ارجمند معنی کرده اند ولی کتاب ارزشمند « کرامت در قرآن » این مفهوم را چنین تعریف کرده است:

« کرامت» نحوه ی« وجود هستی» خاصی است که کامل ترین مصداق آن برای خدای سبحان ثابت است.«...فان ربی غنی کریم » «... پروردگار من بی نیاز و کریم است»

از آن که این مفهوم بر انسان اطلاق می گردد ، می توان دو معنی از آن دریافت کرد:

1-کرامت مانند ولایت ، غنا ، شهادت و غیره وصف نفسی است که لازمه آن افاضه به دیگران نیست .

2-اما اگرکرامت لازمه اش افاضه به دیگران باشد مانند:سخا،جود،عطا و هبه وصف نسبی گفته  می شود.

مهارت های زندگی:

به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری ، رفتار مثبت و مفید را فراهم آورد و این فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود ، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبه رو گردد.

آداب و مهارت های زندگی اسلامی :

   مجموعه ای از توانایی های مورد نیاز برای زندگی در جامعه اسلامی است تا فرد بر اساس آن بتواند ضمن رعایت ارزشها و هنجار های جامعه به نیاز ها و خواسته های فردی و اجتماعی خود پاسخ داده و بتواند با بهره گیری از آموز های دینی با مسائل و مشکلات روبرو شده و در صدد حل آن بر آیند.

واحد کار:

برای هر پایه تحصیلی تعدادی مفهوم در نظر گرفته شده است که به آن واحد کار می گویند و هر واحد کار شامل: عنوان ، هدف ، مبانی ، شیوه اجرا( فعالیت)که شامل روش های گوناگون تدریس مانند : قصه خوانی ، بحث و گفتگو ، شعر خوانی ، تکمیل برگ شکوفه ها (انشا و نقاشی ) نقل خاطره ، مسابقه و بازی ، نمایش ، مطالعه و تحقیق، تشکیل نمایشگاه می باشد.

دستورالعمل اجرایی:

جهت راهنمایی معلمان محترم برای اجرای هماهنگ برنامه در سطح کشور یک دستورالعمل اجرایی در کتاب راهنمای معلم آمده است که مجریان محترم را در اجرای گام به گام برنامه راهنمایی کرده است و نکات مهم در اجرای برنامه را یادآوری نموده است که می توان به چند نکته آن اشاره کرد:

1-     اجرای این برنامه نباید لطمه ای به اجرای برنامه درسی مصوب وارد نماید ، بلکه باید در راستای اهداف مفاهیم کتب درسی قرار گرفته و مکمل و تقویت کننده آن باشد.

 

2-         مجری محترم با مدیریت مطلوب زمان ، فرصت لازم برای اجرای طرح در خلال تدریس موضوعات درسی فراهم نماید.

3-         فرصت های یک سال تحصیلی بایستی به نحوه ی برنامه ریزی گردد تا بتوان همه ی واحد کار ها را به مرحله اجرا در آورد.

4-         در ارزشیابی واحد کار به موارد زیر توجه شود:

الف)انتظار واقعی از اجرای واحد کارها مشاهده ی تغییرات مطلوب در عملکرد واقعی دانش آموزان ، است لذا باید در بررسی تاثیر اجرای طرح در عملکرد دانش آموزان در شرایط طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

ب) ارزشیابی با مشارکت خود دانش آموزان در ارزیابی از خود انجام پذیرد و در این فر آیند با ارایه توضیحاتی آنان را با علل و عوامل توفیق یا موانع موفقیت آشنا گردند.

ج) در ارزیابی از عملکرد دانش آموزان ، نمره به صورت ویژه به آنان تعلق نمی گیرد، اما می توان از سنجش و ارزیابی از فعالیت ها ، تلاش ها و موفقیت ها آنان را در نمرات مستمر منظور نمود.

 ارتباط واحد های کار با تعمیق یادگیری مهارت های زندگی اسلامی

برای تبین ارتباط واحدهای کار و تعمیق یادگیری در ابتدا یک نمونه از واحدکارهای ارائه شده در این طرح ویژه پایه پنجم ابتدایی را بیان نموده و سپس به ارتباط آنها با آموزش مهارت های زندگی اسلامی پرداخته می شود:

مهارت: ارتباط با خدا

واحد کار : توبه

بخش اول: « آنچه که باید در باره ی توبه بدانیم»

هدف:

1-دانش آموزان با فرایند توبه آشنا می گردند

2- دانش آموزان بعد از هر خطا و اشتباه ، به توبه روی می آورند.

مبانی:

غالبا افرادی که مرتکب جرمی می شوند ، می کوشند تا خطای خود را از انظار، خصوصا از نظر محاکم قضایی پنهان دارند ، هنگامی هم که سرپیچی آنان از قانون آشکار می گردد ، در صدد بر            می آیند تا خود را مخفی نمایند چه بسا با این کار ظاهرا از چنگ کیفر جرم و مجازات کردار ناشایست خود رهایی می یابند و یا اگر به فرض هم که به دام قانون بیافتند چند صباحی در زندان بسر برده و سرانجام پرونده آنان بسته می شود .

اما وضع افرادی که معتقد به خدای متعال و پاداش روز رستاخیز هستند و احیانا گناهی از آن ها سر می زند ، از جمیع جهات با آنان متفاوت است.

خداوند متعال «علام العیوب» و « عالم السر و الخفیات » است و از غیب و شهود و سِّّر نیت ها و راز دل ها آگاه می باشد.مِلک زمین و آسمان است و دور و نزدیک برایش یکسان است. هیچ نقطه ای از حکومتش بیرون نیست و هیچ کس نیز قادر به تحمل کمترین کیفر مجازات او که شدید العقاب است نمی باشد.

 گناه نیز دردی است که از پی آمد های شومش راه گریزی نیست و حتی با مرگ نیز پایان نمی پذیرد وبال نکبت بار آن در هر حال دامن گیر است و هرچه معرفت وی به خداوند افزونتر باشد ، احساس ناامنی و نگرانیش بیشتر است وپنهان گشتن از انظار این و آن برای او کارساز نیست.

اما خداوند غفار الذنوب و رسول گرامیش رحمه اللعالمین است.و در قرآن می فرماید: «بگو ای بندگان من که بر خویش ستم و اسراف روا داشته اید از رحم خدا نومید نشوید که بی شک خداوند همه ی گناهان را می آمرزد ، که بسیار بخشنده و مهربان است»1

خطاب شرافت بخش و عزت آفرین « یا عبادی» سر آغاز ریزش رحمتی بی پایان است که از دریای بی کران عنایت و لطف خاص به بندگان گنهکار سرچشمه می گیرد.پنهان ساختن ننگ و عیب گناه از مخاطبان و حتی خود گنهکاران با استفاده از عبارت « الذین اسرفوا» به جای بهره گیری از تعابیری همچون ستمگران ، مجرمان و جنایتکاران، پرتوی از بنده نوازی و حراست از شرافت بندگی است که از ستّاریت خداوند مهربان نشات می گیرد.

چرا توبه

سیر سلوک به سوی خالق یکتا دارای درجات و مراتب گوناگونی می باشد که باید یکی از پس از دیگری پیموده شوند.اما پیش از پیمودن آن مراحل باید موانع راه را به وسیله « توبه» برداشت. اولین مرحله از مانع زدایی ، زدودن گناهان است.چون گناه نه تنها موجب ورود به جهنم است ، بلکه مانع انجام کارخیر در دنیا نیز خواهد بود.

امام صادق ( ع) می فرماید که اثر گناه این است که انسان را از عبادت محروم می کند.

توبه به معنی رجوع و بازگشت از معصیت و گناه است و دارای مراتبی می باشد و بستگی به مرتبه هر انسانی دارد. توبه آن است که انسان به توفیق الهی به مقام غفاریت حق و تعالی پناه ببرد و حالت استغفار و آمرزش خواستن واقعی را تحصیل کند و دل خود را از گناه بشوید و بر ترک آن چه از او رفته است عزم نماید و تلافی و تدارک تقصیر گذشته کند و از دوری ساحت ربوبی به نزدیکی باز آید.

بخش دوم : شیوه کار با دانش آموزان

فعالیت شماره یک : قصه گویی

منتظر باش

 وقتی خانم ناظم اسم مرا صدا کرد ، انگار چیزی در دلم فرو ریخت ، بی اختیار دست و پایم سست شد و با خودم گفتم : «حتما اتفاقی افتاده است» اما هر چه فکر کردم چیزی به خاطرم نیامد .با آنکه دست و پایم توان حرکت نداشت و به زحمت خودم را به دفتر مدرسه رساندم.قلبم خیلی تند می زد ، نفسم بند آمده بود و از ترس دهانم مثل چوب خشک شده بود.خانم صفایی وقتی از دفتر بیرون آمد نگاه تندی به من انداخت و گفت : .......

فعالیت شماره 2: بحث و گفتگو

پس از نقل قصه، منتظرم باش با طرح سوالات زیر با دانش آموزان بحث و گفتگو می کنیم.

1-به نظر شما توبه یعنی چه؟خلاصه موارد گفته شده توسط دانش اموزان روی تابلو نوشته      می شود.

2-توبه برای چیست؟

3- چگونه می توان توبه کرد؟

4-مصادیق توبه کدامند؟

5- آثار و نتایج توبه را بگویید.

فعالیت شماره 3: شعر خوانی

یا رب مرا به رحمت بی منتها ببخش

از خود عطا بیاور و از من خطا ببخش

شد ننگم از چه مایه ی بد نامی بشر

یا رب مرا به فخر بشر مصطفی ببخش

فعالیت شماره 4:تکمیل برگ شکوفه

از دانش آموزان می خواهیم به همراه اولیای خود با مراجعه به قرآن کریم با توجه به آدرس داده شده آیات مربوط به توبه را همراه معنای آن در محل تعیین شده در برگ شکوفه خود بنویسند:        1-سوره زمر آیه 53         2-سوره توبه آیه 118        3-سوره نسا آیه 11           4- سوره بقر آیه 57         5- سوره نور آیه 31

فعالیت شماره 5 : زنگ تفریح

الف) لطیفه : توبه گرگ مرگ است .

ب) مسابقه                 ج) چیستان      

 

فعالیت شماره 6: نقل خاطره

از دانش آموزان می خواهیم از افرادی که می شناسند که قبلا مرتکب خطا و گناهی شده اند و هم اکنون از آن گناه یا خطا رویگردان شده اند نقل  کنند.

فعالیت شماره 7 : قصه خوانی

در طول هفته ای که این واحد کار اجرا می شود هر روز یکی از حکایت های زیر را برای دانش آموزان می خوانیم تا با مفهوم توبه آشنا شوند.مثل حکایت « بُشر حافی» ،«توبه فُضیل»و«جوان مست »

فعالیت شماره 8 : سرگرمی  

حل جدول داخل راهنمای تدریس

فعالیت شماره 9:برنامه آشتی با خدا ( نقل تجربه)

برای اجرای این روش  ابتدا متن مشخص شده در کتاب راهنما را برای دانش آموزان می خوانیم سپس سوال را روی تابلو ی کلاس نوشته ، از دانش آموزان می خواهیم برای جلسه آینده پیرامون آن مطالبی را در چند جمله یادداشت نموده و در کلاس ارائه دهند.

 فعالیت شماره 10 : تهیه دفتر حسابرسی از خود

هرچه جلو تر می رویم تمرینات عملیاتی شده و از مباحث تئوری و نظری به سمت تمرینات اجرایی پیش می رویم .در این قسمت با خواندن متن پیشنهادی  اشاره شده در کتاب راهنما از دانش آموزان می خواهیم جدولی مشابه جدول زیر تکمیل نمایند.

کار های انجام شده

کار های خوب

کار های خطا

روش جبران

مسواک کردن

*

 

 

سلام کردن

*

 

 

دهن کجی نکردن به دوستان

 

*

 

کمک در امور خانه

*

 

 

گوش نکردن به درس

 

*

 

 

 در پایان تکمیل برگ شکوفه واحد کار توبه

دانش آموز عزیز با کمک اولیای خود با مراجعه به قرآن کریم ، آیات زیر را پیدا نموده و خطی زیبا به همراه معنای آن در محل تعیین شده بنویس.

نام سوره                      شماره آیه:                        صفحه:

آیه:

 معنی آیه:

 

یک نمونه از  ده مورد واحد کارهای طرح کرامت پایه پنجم در بالا اشاره شد. هر واحدکار       حداکثر در یک هفته تدریس می شود.البته بسته به نوع واحدکار و روش معلم می تواند متغییر باشد. تاثیر کاربرد واحد کار توبه در زندگی دنیوی و اخروی انسان ها بسیار زیاد می باشد.گر چه طرح این مسائل برای دانش آموزان پاک دوره ابتدایی که هنوز گناهی مرتکب نشده اند و دلشان به رحمت و رفعت خدا دلخوش است و نمی خواهند از غضب خدا چیزی بشنوند خالی از اشکال نباشد البته این به هنر تدریس معلم بستگی دارد که این چنین مسائلی را با چه فنی بیان نماید تا در دانش آموزان بدآموزی نداشته و تاثیر مثبت بجای بگذارد.

واحد کار های دیگری که در این پایه تدریس می شود عبارت از: امیدواری، آبروداری، حل مسئاله، توکل، انصاف، امر به معروف و نهی از منکر ، آزادگی ، تفکر نقاد ، من کیستم .تمام این واحد کار ها به نوعی در زندگی فردی و اجتماعی انسانها نقش داشته و می توانند در شکل گیری شخصیت دانش آموزان تاثیر داشته باشند .آموزش و پرورش چنین خصیصه های جز لاینفک وظایف آموزش و پرورش بوده و باید جزئی از تدریس معلمان باشد. گرچه بسیاری از معلمان در حین تدریس و در فرصت های مقتضی این مسائل را در کلاس آموزش می دهند.اما در طرح کرامت آموزش این فضائل اخلاقی منسجم و برنامه ریزی شده طبق روش های  جدید تدریس ارائه می گردد.

فواید آموزش طرح کرامت ( آداب و مهارت های زندگی اسلامی )

1- تبین قوانین و مسائل اسلامی                            2-کمک به خود شناسی دانش آموزان

3-کمال یابی و رسیدن به نقطه مطلوب                 4-پرورش شهروند خوب

5-پرورش فضائل اخلاقی در دانش آموزان            6-تکریم از ذات فطری انسان

7-آموزش اخلاق اجتماعی اسلامی                   8-کمک به آموزش مفاهیم کتب درسی

9-تقویت روخوانی                                            10-افزایش دایره لغات دانش آموزان

11-آشنایی با احادیث اسلامی و سخنان بزرگان    12-آشنایی با آیات قرآن مجید و قصه های قرآنی

13-تقویت مهارت قصه گویی                             14-تقویت اعتماد به نفس

15-شناخت نقاط قوت و ضعف داشن آموزان توسط معلم 

16-احترام به حقوق دیگران

 

پیشنهادات:

در پایان چند پیشنهاد جهت اجرای هر چه بهتر طرح کرامت برای آموزگاران و مسئولین محترم ارائه می گردد:

1.        یک برنامه مدون تر و لازم اجرا برای معلمان طرح گردد.بطور مثال در برنامه درسی دیده شود به عبارت دیگر اهمیت واحد کار های ارائه شده در این طرح آن قدر زیاد است که می خواهم بگویم به عنوان یک درس تلقی شود.

2.        آموزگاران محترم به این طرح مانند یک درس نگاه کرده و آن را جدا از آموزش ندانسته و در اجرای آن نهایت سعی وتلاش خود را بنمایند.

3.        در آموزش برخی  از مفاهیم که از منکرات و قوه قهریه بوده و جنبه منفی دارند دقت نموده تا روحیه لطیف دانش آموزان خدشه دار نگشته و آنها را اندوهگین ننماید. مانند توبه، دروغ، جهنم ، مکافات، عذاب  و ..

4.        در آموزش واحد کارهای ارائه شده از روشهای نوین تدریس از جمله ، قصه گویی ، نمایش، شعر ، مقاله نویسی و نقاشی که در کتاب راهنمای معلم نیز آمده است استفاده گردد.

5.        در ابتدای سال یک جلسه توجیهی با اولیا گذاشته و آنهارا نسبت به اجرای این طرح و فواید آن در زندگی بچه ها توجیه نمایند.

6.         یک کلاس ضمن خدمت و توجهیی برای معلمان در نظر گرفته شود.اکثر آنها اطلاعات کافی از   نحوه ی اجرای این طرح ندارند.

 

منابع و ماخذ:

1-کتاب آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی پایه پنجم ابتدایی ( راهنمای معلم)

2-قرآن مجید

3-اینترنت

 

 

 

 

خلاصه:

انسان موجودی گرامی داشته شده است زیرا خداوند تبارک و تعالی در خلقت او چنین اراده کرده  و با توجه به آیات قرآن روح الهی منشاءکرامت انسان به شمار می رود.

از این رو انسان به لحاظ داشتن این گوهر الهی « واجب التکریم » است و در وهله نخست ، خالق هستی خود ، به اکرام او پرداخته است و همگان نیز موظف به تکریم او شده اند.

واحد کار های ارائه شده در طرح جزء ضروریات دین اسلام بوده و اجرای آن ها برای هر مسلمانی در زندگی و پرورش فضائل اخلاقی در جامعه لازم و ضروری است .مثل راستگویی ، پرهیز از تهمت ، غیبت و تلاش ، امید ، پشتکار و  ...

ده واحد کار در پایه پنجم به شرح ذیل در طول یک سال تدریس می گردد: توبه ، امیدواری، آبروداری، حل مسئاله، توکل، انصاف، امر به معروف و نهی از منکر ، آزادگی ، تفکر نقاد ، من کیستم تمام این واحد کار ها به نوعی در زندگی فردی و اجتماعی انسانها نقش داشته و می توانند در شکل گیری شخصیت دانش آموزان تاثیر داشته باشند.

آموزش آداب و مهارت های اسلامی ( طرح کرامت ) در دوره ابتدایی لازم و ضروری بوده و آموزش صحیح آنها توسط معلم می تواند در پرورش و شکل گیری شخصیت دانش آموزان  تاثیر بسزایی داشته باشد.

 کمک به خود شناسی دانش آموزان ، کمال یابی ، شهروند خوب ، آشنایی با قوانین و احکام اسلامی ،پرورش فضائل اخلاقی ،تقویت اعتماد به نفس ، احترام به حقوق دیگران و .. از جمله فواید آموزش طرح کرامت می باشد.

 پیشنهادات:

7.یک برنامه مدون تر و لازم اجرا برای معلمان طرح گردد. 2-آموزگاران محترم به این طرح مانند یک درس نگاه کرده و آن را جدا از آموزش ندانسته و در اجرای آن نهایت سعی وتلاش خود را بنمایند. 3-درآموزش برخی از مفاهیم که از منکرات و قوه قهریه بوده و جنبه منفی دارند دقت نموده تا روحیه لطیف دانش آموزان خدشه دار نگشته و اندوهگین نگردند. مانند توبه، دروغ، جهنم ، مکافات، عذاب  و ..4-در آموزش واحد کارهای ارائه شده از روشهای نوین تدریس از جمله ، قصه گویی ، نمایش، شعر ، مقاله نویسی و نقاشی که در کتاب راهنمای معلم نیز آمده است استفاده گردد.5-در ابتدای سال یک جلسه توجیهی با اولیا گذاشته و آنها را نسبت به اجرای این طرح و فواید آن در زندگی بچه ها توجیه نمایند.6- یک کلاس ضمن خدمت و توجهیی برای معلمان در نظر گرفته شود.اکثر آنها اطلاعات کافی از نحوه ی اجرای این طرح ندارند.

 [1] سوره اسراء آیه ی 70

[2] جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1- خدای یکتا لااله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ، لزوم تعلیم در برابر امر او 2- وحی الهی و نقش بنیاتدی آن در بیان قوانین3- معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا4- عدل خدا در خلقت و تشریع 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی 6- کرامت و ارزش های والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا

[3] سوره اسراء آیه ی 70

[4] سوره ص آیه ی 72

[5] کنز المعال حکمت 20488

[6] جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1- خدای یکتا لااله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ، لزوم تعلیم در برابر امر او 2- وحی الهی و نقش بنیاتدی آن در بیان قوانین3- معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا4- عدل خدا در خلقت و تشریع 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی 6- کرامت و ارزش های والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا

نوشته شده توسط javad raeiyat در ساعت 20:57 | لینک  |